یوسف زهرا

فرضیه و تفکر بخش بخش بودن قرآن

فرضیه و تفکر بخش بخش بودن قرآن

اندازه فونت :
1396/09/06

فرضیه و تفکّر بخش بخش بودن قرآن

در آغازِ کلام می گوییم شخص طالب علم – برای اینکه توانایی داشته باشد تا میوه­ی این نظریه ای را که مطرح می شود، به جای نظریات و درس های تفسیری جاری بچیند ـ باید از عبودیت و بردگی پایه های نظریه­ ی قدیمی و کهنه، خالی از ذهن باشد و تسلیم دغدغه ­ی تحجّر و جمود اسم ها و عنوان­ها نشود و با دید آزاد و رها به آن نگاه نماید. امّا وقتی که در حال آموختن این نظریه است پیش داوری کرده و بر آن حکمی صادر نموده او را تضعیف می کند و بر آن آگاه نمی شود.

به اعتقاد من کسی که بر این تفکّر و نظریه آگاهی پیدا کند، در آن وسیله­ ی برای از بین بردن اختلاف و گفتاری که فیصله دهنده­ی بسیاری از مجادلات و تناقضاتی که عموم مفسّرین هنگام تفسیر آیات متعدّد قرآن در آن گرفتار می شوند، خواهد یافت.

این تفکّر و نظریه به عنوان کلیدی برای بسیاری از خزینه های گنج های قرآن شریف است که با گشودن آن خزینه ها، شخصِ طالب علم به بعضی از اسرار الهی می رسد که خداوند تبارک و تعالی آنها را در کتاب آسمانی خود حفظ نموده است.

این نظریه مستند است به ارتباط قرآن به قرآن و گواه بودن بعضی از آیات برای بعضی دیگر. چگونه چنین نباشد در حالیکه قرآن( الْکِتابِ الْمُبِین‏) سوره­ی یوسف آیه­ ی 1 . «کتاب آشکار» و (آیاتٍ بَیِّناتٍ‏) سوره­ ی بقره آیه­ی 99 .«نشانه‏ هاى روشنى‏ است» می باشد .

برای اثبات این عقیده و نظریه به روایات پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت پاک آن حضرت ـ رحمت و سلام خدا بر همه­ ی آنها باد ـ استدلال می­شود.

این عقیده و نظریه خلاصه می شود به اینکه قرآن یک کتاب در رابطه با معنای موضوعی یا مادی نیست؛ بلکه قرآن عبارت از چند کتاب است که هر کدام از آنها به موضوع خاصّی اختصاص دارد.

شرح و بیان این نظریه و ادلّه­ ی آن را به مدد و یاری خداوند متعال به زودی متعرض شده و ذکر می­کنیم.

برگرفته از : کتاب نظریه و تفکر بخش بخش بودن قرآن ( از تراوشات فکری سید حسین حسنی )

کتاب نظریه و تفکر بخش بخش بودن قرآن

کتاب نظریه و تفکر بخش بخش بودن قرآن
از تراوشات فکری سید حسین حسنی
این نظریه تفاوت بین کتابهای مختلف موجود در قرآن را مشخص می کند و مسیر تفسیر هزار ساله را اصلاح می نماید.
نویسنده : سید حیدر حسنی
تحقیق : رضا پوربیاتی

kharid ketab
Download exe book
Download apk
Download exe book
Download apk book


برچسب ها : .


سوال خود را مطرح کنید :


کتاب سفیانی ابوسفیان در عصر ظهورکتاب نظریه و تفکر بخش بخش بودن قرآنکتاب نظریه و تفکر تجدد و نو بودن قرآنکتاب نظریه رفع و از بین رفتن قرآن
Free WordPress Themes