یوسف زهرا

کتاب نظریه و تفکر تجدد و نو بودن قرآن

کتاب نظریه و تفکر تجدد و نو بودن قرآن

اندازه فونت :
1396/07/19

کتاب نظریه و تفکر تجدد و نو بودن قرآن

کتاب نظریه و تفکر تجدد و نو بودن قرآن
از تراوشات فکری سید حسین حسنی
این کتاب از یک نظریه بسیار با اهمیت صحبت می کند. بلکه به قرآن راز بقا می دهد.
این نظریه ارتباط قرآن با شب قدر و امام معصوم (علیهم السلام) را نشان می دهد و طیف گسترده ای از موجودات در هر زمان و مکانی را ارائه می دهد.
نویسنده : سید حیدر حسنی
تحقیق : رضا پوربیاتی

kharid ketab
Download exe book
Download apk
Download exe book
Download apk book


برچسب ها : .


سوال خود را مطرح کنید :


کتاب سفیانی ابوسفیان در عصر ظهورکتاب نظریه و تفکر بخش بخش بودن قرآنکتاب نظریه و تفکر تجدد و نو بودن قرآنکتاب نظریه رفع و از بین رفتن قرآن
Free WordPress Themes